ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดยเข็ม​ขัดนิรภัยที่​ด้าน​คนขับ รถ​จะติดตั้งถุง​ลมนิรภัย ไว้​สองชุด

ถุง​ลม​นิรภัย​ชุด​หนึ่ง​จะ​พับ​เก็บ​อยู่​ใน​ส่วน​ตรง​กลาง​ของพวงมาลัย พวงมาลัย​จะ​มีเครื่องหมาย AIRBAG กำกับไว้

P4-1220-Y55X-Kneeairbag

ถุง​ลม​นิรภัย​บริเวณ​เข่า​ด้าน​คนขับ​ใน​รถ​พวงมาลัยซ้าย

ถุง​ลม​นิรภัย​ชุด​ที่สอง (ที่​ระดับเข่า) จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ส่วนล่าง​ของ​แผง​หน้าปัด​ที่​ด้าน​คนขับ โดย​จะ​มีป้าย AIRBAG แสดง​ไว้​บน​แผงคอนโซล

คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่