ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน* - การ​พับขึ้น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน (Pedestrian Airbag) จะต้อง​พับ​ขึ้น​ก่อนที่​รถ​จะเคลื่อนที่

P4-1220-Y55X Folding PA (PPS)
ถุง​ลมนิรภัย
ตัว​เรือน​ถุง​ลมนิรภัย
แถบ​เวลโคร​, ด้านขวา
แถบ​เวลโคร​, ด้านซ้าย

ถุง​ลม​นิรภัย​อาจจะ​อุ่นๆ และ​มี​กลิ่น​ควัน ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ พับ​ถุง​ลม​นิรภัยดังนี้:

ค้นหา​แถบ​เวล​โครที่ด้านซ้าย (4)

พับ​รวบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไป​ตาม​แนว​ยาว​ที่​ด้านซ้าย จากนั้น​พับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​รวบ​ม้วน​ไว้​แล้ว​ไป​ตรงกลาง พัน​สายรัด (แบบ​สองด้าน) รอบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​ทำ​ได้​และ​ยึด​ติด​ให้แน่น

กด​ส่วน​ที่​พับ​กลับ​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​เข้า​ไปใน ตัว​เรือน​ถุง​ลมนิรภัย (2)

ทำข้อ 1-3 ซ้ำ​สำหรับด้านขวา อาจ​จำเป็นต้อง​พับ​ทบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​รวบ​ม้วน​แล้ว​อีก​ครั้ง​เพื่อให้​สามารถ​รัด​สาย​รัด​รอบ​ถุง​ลม​นิรภัยได้

แผ่น​ปิด​ตัว​เรือน​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​เปิด​ออก​เล็กน้อย​ซึ่ง​เป็น​เรื่องปกติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่