ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2018

9 ผลลัพธ์

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

ถ้า​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​เซ็นทรัล​ล็อค​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ได้ เช่น เมื่อ​แบตเตอรี่​หมด ท่าน​สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​ได้​โดยใช้เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​รบกวน​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

สนามแม่เหล็ก​ไฟฟ้า​ต่างๆ และ​ฉาก​กั้น​อาจ​รบกวน​การ​ทำงานของฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - ตำแหน่ง​ของ​เสาอากาศ

รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​มี​เสา​อากาศ​แบบ​รวม​ใน​ตัว​จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ต่างๆ ภายในรถ

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ปลดล็อค

การ​ปลด​ล็อค​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ท่าน​จับ​มือ​จับ​ประตู หรือ​สั่งงาน​แผ่น​กด​ยาง​บน​ประตู​ท้าย ซึ่ง​ท่าน​สามารถ​เปิด​ประตู​หรือ​ประตู​ท้าย​ได้ตามปกติ

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - ช่วง​การทำงาน

ใน​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​หรือ​ประตู​ท้าย​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ไม่​ต้อง​กด​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ห่าง​จาก​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นั้น​หรือ​ประตู​ท้าย​เป็น​ระยะ​ไม่​เกินประมาณ 1.5 เมตร

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

รถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​ที่​สามารถ​สั่งงาน​โดย​ไม่​ใช้​กุญแจได้

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ทำงาน​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อย่างปลอดภัย

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ทั้งหมด​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​รักษา​เป็น​อย่างดี

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ตั้ง​ค่า​การล็อค

การ​ตั้ง​ค่า​การ​ล็อค​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​สามารถ​ปรับเปลี่ยน​ได้​โดย​การ​ระบุ​ใน​ระบบเมนู MY CAR ว่า​ต้องการ​ให้​ปลด​ล็อค​ประตู​บานใดบ้าง

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การล็อค

รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​มี​พื้นที่​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​อยู่​บน​มือ​จับ​ประตู​ภายนอก​รถ และ​ปุ่ม​ยาง​อยู่​ถัด​จาก​แผ่น​กด​ยาง​ของ​ประตูท้าย