ล็อก​และ​สัญญาณเตือน

การ​เปิดทั้งหมด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​เปิด​ทั้งหมด​จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

P4-1220-Y55X-Central locking, button

ปุ่มเซ็นทรัลล็อก

การกดสัญลักษณ์ ใน​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​หรือ​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ค้าง​ไว้​จะเป็นการเปิดกระจก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน การ​กด​แบบ​เดียวกัน​นี้ที่ปุ่มดังกล่าว จะเป็น การปิดกระจก​ประตู​ทุก​บาน​ใน​เวลาเดียวกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่