สัญลักษณ์​และข้อความ

Distance Alert* - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชันการ​เตือนระยะห่าง(Distance Alert) จะ​เตือน​คนขับ​ถ้า​ช่วงเวลา​ตาม​ระยะห่าง​กับ​รถ​คัน​หน้า​สั้นเกินไป

ฟังก์ชั่น​นี้​จะ​มี​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​บางอย่าง​ที่​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม ถ้า​ฟังก์ชั่น​ถูก​ลด​การ​ทำงาน​ลงเนื่องจากขีดจำกัด​ใน​การทำงาน ของตัวเอง

สัญลักษณ์สัญลักษณ์​ต่างๆ จะ​แสดง​ใน​แบบ​เค้าร่าง

ข้อความ

ความหมาย

Radar blocked See manual

ระบบ​เตือน​ระยะห่าง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

เซ็นเซอร์เรดาร์ ถูก​บัง และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ได้ เช่น ใน​กรณี​ที่​ฝน​ตก​หนัก​หรือ​มี​โคลน​สะสม​อยู่​หน้า​เซ็นเซอร์เรดาร์

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ เซ็นเซอร์เรดาร์ - ข้อจำกัด

Collision warning Service required

ระบบ​เตือน​ระยะห่างและระบบ​เตือน​การ​ชน​ที่​มี​เบรกอัตโนมัติ ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​หรือบางส่วน

ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​อยู่ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่