ตัวควบคุม - ไฟหน้า/ไฟ​ส่องสว่าง

ไฟเลี้ยว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว​ของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์ด้านซ้าย ไฟ​เลี้ยว​จะ​กะพริบ​สาม​ครั้ง​หรือ​กะพริบ​ต่อเนื่อง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​ได้​เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​มาก​น้อยเพียงใด

P4-1220-Y55X Turn signals

ไฟเลี้ยว

ไฟ​กะพริบสั้นๆ

เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​แรก แล้วปล่อย ไฟ​เลี้ยว​กะพริบ​สามครั้ง การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR

ไฟ​กะพริบต่อเนื่อง

เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​ไป​จน​สุดตำแหน่ง

ก้าน​ควบคุม​จะ​ยัง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​จนกว่า​จะ​ถูก​ดัน​กลับไป​ด้วย​มือ หรือ​ถูก​ดัน​กลับ​โดย​อัตโนมัติ​จาก​การ​เคลื่อนไหว​ของพวงมาลัย

สัญลักษณ์​ไฟเลี้ยว

สำหรับ​สัญลักษณ์​ไฟ​เลี้ยว โปรด​ดูที่ แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่