ขนาด​และน้ำหนัก

ความสามารถ​ใน​การ​พ่วง​ลาก​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลาก​พ่วง​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​มีเบรก

บันทึก

มี​เฉพาะ​เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​ที่​มี​จำหน่าย​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น

V40CC V40 CROSS COUNTRY

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

T3

B4204T37

ธรรมดา M76

1500

75

T3

B4154T4

อัตโนมัติ TF-71SC

1500

75

T4

B4204T19

ธรรมดา M76

1500

75

T4

B4204T19

อัตโนมัติ TF-71SC

1500

75

T4 AWD

B4204T21

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

T5

B4204T15

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

T5

B4204T41

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

T5 AWD

B4204T41

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

T5 AWD

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

D2

D4204T8

ธรรมดา M76

1500

75

D2

D4204T8

อัตโนมัติ TF-71SC

1500

75

D3

D4204T9

ธรรมดา M76

1500

75

D3

D4204T9

อัตโนมัติ TF-71SC

1500

75

D4

D4204T14

ธรรมดา M66

1500

75

D4

D4204T14

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​ไม่​มีเบรก

V40CC V40 CROSS COUNTRY

เครื่องยนต์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่​ไม่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

T4 AWD

T5 AWD

750

50

อื่นๆ

700

50


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่