การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

การ​ตั้ง​ค่า​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของ​เครื่อง​เสียง​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​เสียงภายนอก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตั้ง​ค่า​ความ​ดัง​เสียงสำหรับ แหล่งข้อมูล​เสียงภายนอก ถ้า​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​สูง​หรือ​ต่ำ​เกินไป เสียง​จะ​มี​คุณภาพลดลง

ถ้า​เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูล​เสียงภายนอก (เช่น เครื่องเล่น MP3 หรือ iPod®) เข้า​กับ​ช่องเสียบ AUXAUX จะ​มี​อยู่​ใน​รถ​บาง​รุ่นเท่านั้น แหล่งข้อมูล​เสียง​ที่​เชื่อมต่อ​อาจ​มี​ระดับ​เสียง​ที่​แตกต่าง​จาก​ระดับ​เสียง​ภายใน​ของ​ระบบ​เครื่องเสียง (เช่น วิทยุ) แก้ไข​โดย​ปรับ​ความ​ดัง​เสียง​ของ​อินพุตดังนี้: ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล AUX ให้กด OK/MENU, เลือก AUX input จากนั้น การ​ตั้ง​ค่า​ระดับเสียง Standard หรือ Boost

บันทึก

หาก​แหล่ง​เสียง​ภายนอก​มี​ความ​ดัง​สูง​หรือ​ต่ำ​เกินไป เสียง​จะ​มี​คุณภาพลดลง คุณภาพ​เสียง​อาจ​ลดลง​ได้​ถ้า​ทำ​การ​ชาร์จ​ไฟ​เครื่อง​เล่น​ในขณะ​ที่​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล​อยู่​ในโหมด AUX ใน​กรณี​นี้ ให้​หลีกเลี่ยง​การ​ชาร์จ​ไฟ​เครื่อง​เล่น​ผ่าน​ช่องเสียบ 12 โวลต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่