โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

โทรศัพท์มือถือ​ที่มี Bluetooth® จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​รถยนต์ ใน​แบบ​ไร้​สายได้

P3-1320-S60/V60/V60H-Bluetooth handsfree

การ​ทำงาน​ต่างๆ ของโทรศัพท์​, ภาพรวม​ของ​ปุ่มควบคุม

ขั้น​แรก อุปกรณ์​จะต้อง​ได้รับการลงทะเบียน​และ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับรถยนต์ก่อน

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล​จะ​ทำ​หน้าที่​เป็น​อุปกรณ์​แฮนด์​ฟรี ที่​จะ​ช่วย​ควบคุม​การ​เลือก​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ใน​แบบรีโมต นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ใช้​งาน​โทรศัพท์มือถือ​โดย​ใช้​ปุ่ม​ของ​โทรศัพท์​เอง​ในขณะ​ที่​โทรศัพท์​ต่อเชื่อม​อยู่​ได้​อีกด้วย

เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​เครื่อง​ใด​เครื่อง​หนึ่ง​เข้า​กับ​รถ จะ​สามารถ​ส่ง​ข้อมูล​ไฟล์​เพลง​จาก​โทรศัพท์​หรือ​หรือ​อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® อื่น​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้ โปรด​ดูที่ สื่อ Bluetooth® เปลี่ยน​ระหว่าง​แหล่งข้อมูลหลัก TEL และ MEDIA เพื่อ​จัดการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​แหล่งข้อมูล​แต่​ละแหล่ง

บันทึก

โทรศัพท์มือถือ​เพียง​บาง​รุ่น​เท่านั้น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ระบบ​แฮนด์​ฟรี​ได้​อย่าง​เต็ม​รูปแบบ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ขอ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โทรศัพท์​ที่​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

สั่งงาน

Video thumbnail

กดปุ่ม TEL สั้นๆ สั่งงาน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้ล่าสุด ถ้า​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เรียบร้อย​แล้ว และ​มี​การ​กดปุ่ม TEL เมนู​ลัด​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ตัวเลือก​เมนู​ที่​ใช้​ทั่วไป​สำหรับโทรศัพท์ สัญลักษณ์ จะ​แสดง​ว่า​โทรศัพท์​มี​การเชื่อมต่อ

การ​ต่อโทรศัพท์

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า สัญลักษณ์ ปรากฏ​ที่​ส่วนบน​ของ​จอแสดงผล และ​การ​ทำงาน​แฮนด์​ฟรี​อยู่​ใน​โหมดโทรศัพท์

จำเป็นต้อง​หมุน​หมายเลข หรือ​ใน​มุมมอง​ปกติ ให้หมุน TUNE ไป​ทางด้านขวา​เพื่อ​เข้า​ไปที่สมุดโทรศัพท์ และ​ไป​ทางด้านซ้าย​เพื่อ​เข้า​ไปที่บันทึก​การโทร สำหรับ​การ​โทรทั้งหมด

กด OK/MENU เพื่อ​โทร​ไป​ยัง​ผู้​ติดต่อ​หรือ​หมายเลข​จาก​บันทึก​การโทร

การ​โทร​สามารถ​ขัดจังหวะด้วย EXIT

การ​อ่านข้อความ

ไม่ได้​รับ​การ​สนับสนุน​จาก​โทรศัพท์ทั้งหมด

รถ​จะ​สำเนา​ข้อความ​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่ออยู่

ถ้า​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​จะ​รับ​ข้อความ​และสัญลักษณ์ ที่​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้าน​บนสุด​ของหน้าจอ

กด TEL แล้วกด OK/MENU เพื่อ​เข้า​ไปที่ Phone menu

หมุน TUNE ไปที่ Messages แล้วกด OK/MENU

หมุน TUNE ไป​ที่​ข้อความ​ที่​ต้องการ​อ่าน แล้วกด OK/MENU

ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ

การกด OK/MENU จะ​เป็น​การ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​ข้อความ​ซึ่ง​มี​ตัวเลือก​ต่างๆ เช่น การ​สั่ง​ให้​ระบบ​อ่าน​ออก​เสียงข้อความใช้​กับ​บางตลาด, การ​โทร​ไป​หา​ผู้​ส่ง​ข้อความ หรือ​การ​ลบ​ข้อความ เป็นต้น

ถ้าแหล่งข้อมูล TEL ทำงาน​อยู่​แล้ว เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​ข้อความ​ใหม่​ที่​ยัง​ไม่ได้​อ่าน​จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ การกด OK/MENU เป็น​การ​แสดง​ข้อความ​ที่​เลือก​ไว้ ในขณะ​ที่​ระบบ​เสียง​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​นั้น​ใน​เวลาเดียวกันใช้​กับ​บางตลาด ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​อ่าน​ออก​เสียง​ได้​โดยใช้ EXIT

เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​และ​เสียง​แจ้ง​เตือน​สามารถ​ปิด​ได้ใน Phone menuMessage notifications

บันทึก

ใน​การ​แสดง​ข้อความ​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ใน​รถ จะต้อง​ยอมรับ​การ​แสดง​ข้อมูล​ร่วมกัน​ของ​โทรศัพท์​เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับรถ สิ่ง​นี้​สามารถ​สั่งงาน​ได้ดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่​กับโทรศัพท์มือถือ):

  • กรอบ​ข้อมูล​แบบ​ผุด​ขึ้น​หรือ​การ​แจ้ง​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น และ​ได้รับ​การ​ยอมรับ​ในโทรศัพท์
  • ยอมรับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ร่วมกัน​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โทรศัพท์​สำหรับ​การเชื่อมต่อ Bluetooth® กับรถยนต์

ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รถยนต์​ก่อน แล้ว​เชื่อมต่อ​กลับ​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​เพื่อให้​สามารถ​แสดง​ข้อมูล​ของ​โทรศัพท์​ใน​รถยนต์ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่