สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth

การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สามารถลบ (ยกเลิก​การลงทะเบียน) อุปกรณ์ Bluetooth® ออก​จาก​รถยนต์ได้ จากนั้น รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

การ​ถอด​อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​สื่อผ่าน Bluetooth® ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change deviceDelete device

การ​นำ​โทรศัพท์ออก

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change phoneDelete device


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่