ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ระบบ​ควบคุม​อุณหภูมิ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ETC

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ระบบ​ควบคุม​อุณหภูมิ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ETC

เมื่อมี ETC (ระบบ​ควบคุม​อุณหภูมิ​แบบอิเล็กทรอนิกส์) อุณหภูมิ​จะ​ถูก​ควบคุม​โดย​อัตโนมัติ ในขณะ​ที่​การ​กระจาย​อากาศ​และ​การ​ควบคุม​พัด​ลม​จะ​ทำ​ใน​แบบ​แมนนวล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่