ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​มี​อยู่​สาม​ตำแหน่ง​ด้วยกัน เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาวเย็น

P4-1246-Y55X Comfort level in display

ระดับ​ความ​ร้อน​ปัจจุบัน​จะ​ปรากฏ​ใน​จอโทรทัศน์​ที่​คอนโซลกลาง

P4-1220-Y55X-Seatheat button ETC

กด​ปุ่ม​ซ้ำๆ เพื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระดับ​ต่างๆ หรือ​เพื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชั่น

ระบบ​มี​ระดับ​ความ​ร้อน​ที่​ให้​เอาต์พุต​ความ​ร้อน​แตกต่าง​กัน​สามระดับ:

  • ระดับ​การ​ทำ​ความ​ร้อนสูงสุด - แถบ​สี​ส้ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​สาม​แถบ​ใน​หน้าจอ​ของ​คอนโซลกลาง (ดู​ภาพประกอบด้านบน)
  • ระดับ​การ​ทำ​ความ​ร้อนต่ำ - แถบ​สี​ส้ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​สอง​แถบ​ในหน้าจอ
  • ระดับ​การ​ทำ​ความ​ร้อนต่ำสุด - แถบ​สี​ส้ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​หนึ่ง​แถบ​ในหน้าจอ
  • ปิด​การ​ทำ​ความร้อน - แถบ​แสดงผล​ไม่​ติดสว่าง

คำเตือน

ที่​นั่ง​แบบ​ทำ​ความ​ร้อน​กับ​ผู้โดยสาร​ที่​ไม่​มี​ความรู้สึก​ต่อ​การ​เปลี่ยนแปลง​อุณหภูมิ​หรือ​ผู้โดยสาร​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ควบคุม​ที่​นั่ง​แบบ​ทำ​ความร้อน มิฉะนั้น​อาจ​ทำ​ให้​ผู้โดยสาร​เกิด​การ​เจ็บปวด​จาก​ความ​ร้อนได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่