ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

8 ผลลัพธ์

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​ดีเซล​ที่​ขาย​ใน​เขต​อากาศหนาว* อาจ​จำเป็นต้อง​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​เพื่อให้​เครื่องยนต์​มี​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่​ถูกต้อง และ​เพื่อให้​ห้อง​โดยสาร​มี​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่เพียงพอ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - การ​เริ่ม​ทำงานในทันที

ท่าน​สามารถ​สั่ง​ให้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​ทำงาน​ในทันทีได้

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร*

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​เตรียม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน เครื่องยนต์ และ​ห้อง​โดยสาร​ให้​พร้อม​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​เดินทาง เพื่อให้​การ​สึก​หรอ​และ​พลังงาน​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​ระหว่าง​การ​เดินทางลดลง การ​อุ่น​รถยนต์​ของ​ท่าน​จะ​ช่วย​ให้​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​เป็น​ระยะทางไกล​ขึ้น​อีกด้วย

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - การ​หยุด​ทำงานทันที

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ห้อง​โดยสาร​ในทันที​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอ​แสดงข้อมูล