ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - ตัว​ตั้งเวลา

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - ตัว​ตั้งเวลา

ตัว​ตั้ง​เวลาของชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร จะ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​นาฬิกา​ของรถ

สามารถ​เลือก​เวลา​ได้​สอง​ค่า​โดย​ใช้​ตัว​ตั้งเวลา เวลา​ใน​ที่นี้​จะ​หมายถึง​เวลา​ที่​รถยนต์​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​และ​พร้อม​ทำงานแล้ว ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถยนต์​จะ​คำนวณ​ว่า​เมื่อใด​ที่​ควร​เริ่ม​การ​ทำ​ความ​ร้อน โดย​ยึด​ตาม​อุณหภูมิภายนอก

บันทึก

ถ้า​มี​การ​รี​เซ็ต​นาฬิกา​ของ​รถยนต์ การ​ตั้ง​โปรแกรม​เกี่ยวกับ​เวลา​ทั้งหมด​จะ​ถูกลบทิ้ง

การ​ตั้งค่า

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

เลื่อน​โดยใช้ปุ่มหมุน ไปที่ Parking heater แล้ว​เลือก​โดย​การกด OK

เลือก​ไท​เมอร์​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน​และ​ยืนยัน​โดย​กดปุ่ม OK

กด​สั้นๆ ที่ปุ่ม OK เพื่อ​ตั้ง​ค่าชั่วโมง

เลือก​เวลา​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

กด​สั้นๆ ที่ปุ่ม OK เพื่อ​ตั้ง​ค่านาที

เลือก​นาที​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

กดปุ่ม OKกดปุ่ม OK อีก​ครั้ง​เพื่อ​สั่งงาน​ไทเมอร์ เพื่อ​ยืนยัน​การ​ตั้งค่า

กลับไป​ยัง​โครงสร้าง​เมนู​โดย​ใช้ปุ่ม RESET

เลือก​เวลาอื่นๆ (ต่อเนื่อง​จาก​ขั้นตอนที่ 2) หรือ​ออก​จาก​เมนู​โดย​กดปุ่ม RESET

การ​เริ่มทำงาน

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

เลื่อน​ปุ่ม​หมุน​ไปยัง Parking heater และ​เลือก​โดย​กดปุ่ม OK

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​สั่งงาน​โดย​การ​กดปุ่ม OK

ออก​จาก​เมนู​โดย​กดปุ่ม RESET

การ​ปิด​การทำงาน

ท่าน​สามารถ​ปิด​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ตั้ง​เวลา​ด้วย​ไท​เมอร์​ได้​ด้วย​ตัวเอง​ก่อน​ถึง​เวลา​ที่ตั้งไว้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

เลื่อน​ปุ่ม​หมุน​ไปยัง Parking heater และ​เลือก​โดย​กดปุ่ม OK

ถ้า​มี​การ​ตั้ง​ค่า​ไท​เมอร์​แต่​ไม่ได้​สั่งงาน ไอคอน​รูป​นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ถัด​จาก​เวลา​ที่ตั้งไว้

เลือก​ไท​เมอร์​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน​และ​ยืนยัน​โดย​กดปุ่ม OK

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ไท​เมอร์​ทำ​ได้ดังนี้:

  • กดปุ่ม OK ค้าง​ไว้ หรือ
  • กดปุ่ม OK สั้นๆ เพื่อ​ทำ​ต่อไป​ในเมนู จากนั้น​เลือก​เพื่อ​หยุด​ไท​เมอร์​และ​ยืนยัน​โดย​กดปุ่ม OK

ออก​จาก​เมนู​โดย​กดปุ่ม RESET

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​เริ่ม​ทำงาน​โดย​ตัว​ตั้ง​เวลา​จะ​สามารถ​ปิด​การทำงานในทันที ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่