ตัว​ควบคุม​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

อุณหภูมิ​ที่แท้จริง

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

อุณหภูมิ​ที่แท้จริง

อุณหภูมิ​ที่​ท่าน​เลือก​ใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​สอดคล้อง​กับ​ประสบการณ์​ทาง​กายภาพ โดย​อ้างอิง​ถึง​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ​, ความเร็วลม​, ความชื้น และ​การ​รับ​แสงแดด เป็น​ต้น ทั้ง​จาก​ภายใน​และ​ภายนอก​ของ​รถ​ในขณะนั้นๆ

ระบบ​นี้ประกอบด้วยเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ ซึ่ง​จะ​ตรวจจับ​ว่า​แดด​ส่อง​ไป​ที่​ด้าน​ใด​ของ​ห้องโดยสาร ซึ่ง​หมายความว่าใช้สำหรับ ECC เท่านั้น อุณหภูมิ​ระหว่าง​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ด้านขวา​และ​ด้านซ้าย​อาจ​แตกต่าง​กัน แม้ว่า​จะ​ตั้ง​ตัว​ควบคุม​ทั้ง​สอง​ด้าน​ไว้​ที่​อุณหภูมิ​เดียวกัน​ก็ตาม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่