หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​กันชน

บันทึก

  • ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน
  • ใช้​สำหรับ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​แบบ​ใช้​หลอดไฟเท่านั้น
P4-1246-Y556-Daytime running lights, DRL

ปลด​ฝาครอบ

หมุน​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่