หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ติดตั้ง​อยู่​ใน​เบ้า​หลอดไฟ​บน​กันชน

รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​จะ​มี​ไฟ​ตัด​หมอก​อยู่​ทาง​ด้านซ้าย ส่วน​รถ​พวงมาลัย​ขวา​จะ​มี​ไฟ​ตัด​หมอก​อยู่​ทางด้านขวา

P4-1220-Y55X-Rear fog lights 1(2)

เบ้า​หลอดไฟ​ทางด้านซ้าย

P4-1220-Y55X-Rear fog lights 2(2)

สอด​วัสดุ​ที่​มี​ลักษณะ​คล้าย​มีด​แต่​ไม่​คม เช่น มีด​ทาน​อาหาร เข้า​ไป​ที่​ป้ายสามเหลี่ยม (ประมาณ 20 มม.)

ค่อยๆ งัด​ขึ้น​จนกว่า​หูล็​อก​จะ​หลุดออก

สำคัญ

ระวัง​อย่า​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​ชิ้นส่วนต่างๆ

หมุน​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

ดัน​หลอดไฟ​เข้า​ด้าน​ใน​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่