หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

บันทึก

ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน

ก่อนที่​จะ​สามารถ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ออก​ได้ จะต้อง​ปลด​ไฟ​หน้า​และ​ถอด​ไฟ​หน้า​ออก​ก่อน โปรด​ดูที่ การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

P4-1220-Y55X-Lamphouse Cover

กด​ตะขอ​เข้า​หากัน

เอียง​ฝา​ครอบ​เพื่อ​ถอดออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​ตามคำแนะนำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่