ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​และ​ห้องโดยสาร

ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ในคอนโซล

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ในคอนโซล

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​อยู่​ตรง​กลาง​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​สองด้าน

P4-1220-Y55X- Storage in center console
ช่อง​ใส่สัมภาระ (เช่น แผ่นซีดี) และอินพุต *AUX/USB ใต้​ที่​วางแขน
รวมถึง​ที่​วาง​แก้ว​สำหรับ​คนขับ​และผู้โดยสาร

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่