ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​และ​ห้องโดยสาร

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า - ที่​วางแขน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า - ที่​วางแขน

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​อยู่​ตรง​กลาง​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​สองด้าน

เมื่อ​ปิด ท่าน​สามารถปรับ* ที่​วาง​แขน​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ตาม​แนว​ยาวได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่