ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​และ​ห้องโดยสาร

คอนโซลกลาง - ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

คอนโซลกลาง - ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์

ปลั๊กไฟ (12 โวลต์) ติดตั้ง​อยู่​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า และ​ที่​บริเวณ​ข้างๆ ที่​วางแก้ว

P4-1220-Y55X- 12 V sockets in tunnel console

ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ใน​คอนโซล​กลาง เบาะ​นั่งด้านหน้า

ปลั๊กไฟ​จะ​ใช้​สำหรับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น จอโทรทัศน์​, เครื่อง​เล่น​เพลง และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้​ปลั๊ก​ไฟจ่าย​กระแสไฟฟ้า กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I เป็น​อย่างน้อย

คำเตือน

ให้​ทิ้ง​ปลั๊ก​อุด​ไว้​ใน​ช่อง​เสียบ​เสมอ​เมื่อ​ไม่ได้​ใช้​งาน​ช่องเสียบ

บันทึก

หาก​ไม่​ปฏิบัติตามอาจทำให้เด็กมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

จาก​เหตุผล​นี้ ท่าน​จึง​ควร​ถอด​ปลั๊ก​ของ​อุปกรณ์​พิเศษ​หรือ​อุปกรณ์เสริม​ออก​จาก​ช่อง​จ่ายไฟ​เมื่อ​ไม่​ใช้​งาน​แล้ว เนื่องจาก​แบตเตอรี่​อาจ​คาย​ประจุ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​เหตุการณ์​เช่นนี้ขึ้น!

สำคัญ

กำลัง​ไฟจ่าย​สูงสุด​ที่​แต่​ละ​ช่องเสียบ 10 A (120 W)

บันทึก

คอมเพรสเซอร์สำหรับการ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน ได้รับ​การ​ทดสอบ​และ​รับรอง​แล้ว​จาก​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่