BLIS

BLIS - การ​ใช้งาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

BLIS - การ​ใช้งาน

BLIS (Blind Spot Information System) เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​ใน​การ​จาร​จร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่องทาง

การสั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน BLIS

BLIS จะ​ทำงาน​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โดย​ไฟ​แสดง​ใน​แผง​ประตู​จะ​กะพริบ​หนึ่งครั้ง

P4-1220-BLIS På-/Av-knapp

ปุ่มกระตุ้น/ยกเลิก​การทำงาน

ฟังก์ชัน BLIS สามารถ​ยกเลิก​การทำงาน/สั่งงาน​ได้​โดย​กดปุ่ม BLIS บน​คอนโซลกลาง

บางครั้ง​ชุด​ของ​อุปกรณ์​ที่​เลือก​ไว้​หลาย​ตัว​อาจ​ทำ​ให้​ไม่​มี​ที่​ว่าง​สำหรับ​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง ซึ่ง​ใน​กรณี​นี้ การ​จัดการ​กับ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ จะ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ระบบ​เมนู​ของรถ MY CARสำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบเมนู MY CAR:

  • เลือก On หรือ Off ที่ SettingsCar settingsBLIS

เมื่อ​มี​การ​ยกเลิก​การทำงาน/สั่งงาน BLIS ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​จะดับ/ติด​สว่าง และ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ยืนยัน​การ​เปลี่ยนแปลง​โดย​ใช้​ข้อความ พร้อม​กับ​ไฟ​แสดง​ที่​แผง​ประตู​จะ​กะพริบ​หนึ่ง​ครั้ง​ตาม​การสั่งงาน

ใน​การ​ปิดข้อความ:

  • กดปุ่ม OK บน​คัน​สวิตช์ด้านซ้าย

หรือ

  • รอ ประมาณ 5 วินาที - ข้อความ​จะ​ดับไป

เมื่อ BLIS ทำงาน

P4-1220- BLIS Princip

หลักการ​ทำงานสำหรับ BLIS: 1. บริเวณ​ที่​อยู่​ใน​จุดบอด 2. บริเวณ​ที่​มี​รถยนต์​คัน​อื่น​เข้า​มา​ใกล้​อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชั่น BLIS จะ​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​สูงกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ระบบ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ตอบสนองเมื่อ:

  • รถ​ถูก​แซง​โดย​รถยนต์​คันอื่น
  • รถยนต์​คัน​อื่น​เข้า​มา​ใกล้​รถ​อย่างรวดเร็ว

เมื่อ BLIS ตรวจ​พบ​รถยนต์ในบริเวณ 1 หรือ​รถยนต์​ที่​เข้า​มา​ใกล้​อย่าง​รวดเร็วในบริเวณ 2 ไฟ BLIS ที่​แผง​ประตู​จะ​ติด​สว่างค้าง ถ้า​คนขับ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​ที่​ด้าน​เดียวกับ​ที่​มี​การ​แจ้ง​เตือน​ไว้ ไฟ BLIS เปลี่ยน​จาก​การ​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​การ​กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​โดย​ใช้​ระดับ​ความ​สว่าง​ของ​ไฟ​ที่​มากขึ้น

คำเตือน

BLIS จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

BLIS จะ​ไม่​ทำงาน​เมื่อ​รถยนต์​กำลัง​ถอยหลัง

ข้อจำกัด

  • สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​จะ​ลด​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ทำงาน​ลง และ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ส่ง​การ​เตือน​ได้ ถ้า​เซ็นเซอร์​ถูกบัง BLIS จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใดๆ ได้
  • ห้าม​ติด​วัตถุ​ใดๆ เทป​หรือ​ป้าย​ต่างๆ ใน​บริเวณเซ็นเซอร์
  • BLIS จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

สำคัญ

การ​ซ่อม​ส่วนประกอบ​ของฟังก์ชัน BLIS และ CTA หรือ​การ​ทำ​สี​กัน​ชน​ซ้ำ จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่