City Safety

City Safety™

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

City Safety

City Safety คือ​ฟังก์ชัน​ที่​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ เช่น ขณะที่​การจราจรหนาแน่น​, เมื่อ​การจราจร​ข้างหน้า​มี​การ​เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง​การ​เสีย​สมาธิ​ชั่วขณะ ซึ่ง​อาจจะ​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุได้

ฟังก์ชัน City Safety™ จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​มี​ความเร็ว​ต่ำกว่า 50 กม./ชม. (30 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ช่วย​คนขับ​โดย​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​รถ​คัน​หน้า หาก​คนขับ​ตอบสนอง​ด้วย​การ​เบรกและ/หรือ​เลี้ยว​หลบ​ไม่ทัน

City Safety™ จะ​ถูก​สั่งงาน​ใน​สถานการณ์​ที่​คนขับ​ควร​จะ​เริ่มทำ​การ​เบรก​เร็ว​ขึ้น ซึ่ง​เป็น​เหตุผล​ที่​ไม่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​ใน​ทุกสถานการณ์

City Safety™ ถูก​ออกแบบ​ให้​เริ่ม​ทำงาน​ช้า​ที่สุด​เท่าที่​จะ​ทำ​ได้ เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​มี​การ​แทรก​การ​ทำงาน​โดย​ไม่จำเป็น

คนขับ​จะต้อง​ไม่ใช้ City Safety™ เป็น​ข้ออ้าง​ใน​การ​เปลี่ยน​สไตล์​การ​ขับ​ขี่​ของ​ตนเอง ถ้า​คนขับ​ปล่อยให้ City Safety™ ทำ​การ​เบรก​เพียง​อย่าง​เดียว อาจ​เกิด​การ​ชน​ได้​ไม่​ช้า​ก็เร็ว

โดยทั่วไป คนขับ​หรือ​ผู้โดยสาร​จะ​รู้สึก​ถึง​การ​ทำงานของ City Safety™ ได้​เฉพาะ​ใน​สถานการณ์​ที่​เกือบจะ​เกิด​การ​ชนเท่านั้น

หาก​รถติดตั้ง ระบบ​เตือน​การ​ชน​ที่​มี​เบรกอัตโนมัติ ระบบ​ทั้ง​สอง​นี้​จะ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กัน​และกัน

สำคัญ

การ​บำรุงรักษา​และ​การ​เปลี่ยน​อุปกรณ์ ๅCity Safety™ ต้อง​ดำเนินการ​ใน​ศูนย์บริการเท่านั้น - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

City Safety™ ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​หรือ​การจราจร อากาศ​หรือ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ

City Safety™ ไม่​ตอบสนอง​ต่อ​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถยนต์​ใน​ทิศทาง​ที่​ต่าง​จาก​รถยนต์ เช่น รถ​คัน​เล็ก​และ​รถจักรยานยนต์ หรือ​ต่อ​ผู้คน​และ​สัตว์เลี้ยง

City Safety™ จะ​ป้องกัน​การ​ชน​ที่​ความเร็ว​ต่างๆ ที่​น้อยกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง) - ที่​ความเร็ว​ที่​มาก​ขึ้น​จะ​ทำ​ได้​เพียง​ลด​ความเร็ว​ใน​การ​ชน​ลงเท่านั้น เพื่อให้​ฟังก์ชั่น​เบรก​ทำงาน​ได้​อย่าง​เต็ม​ประสิทธิภาพ คนขับ​ต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรกด้วย

ไม่​ต้อง​รอจน City Safety™ ทำงาน คนขับ​พึง​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า จะต้อง​รักษา​ระยะห่าง​และ​ความเร็ว​ให้เหมาะสม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่