City Safety

City Safety™ - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

City Safety™ - การทำงาน

City Safety คือ​ฟังก์ชัน​ที่​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ เช่น ขณะที่​การจราจรหนาแน่น​, เมื่อ​การจราจร​ข้างหน้า​มี​การ​เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง​การ​เสีย​สมาธิ​ชั่วขณะ ซึ่ง​อาจจะ​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุได้

เปิด​และปิด

บันทึก

ฟังก์ชัน City Safety จะ​เปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์

ใน​บาง​สถานการณ์ ขอ​แนะนำ​ให้ปิด City Safety™ เช่น เมื่อ​มี​กิ่ง​ไม้​ฟาด​กระทบ​ฝา​กระโปรง​หน้าและ/หรือ​กระจก​บังลม

City Safety™ ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR MY CAR และ​หลังจาก​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แล้ว จะ​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ได้ดังต่อไปนี้:

  • ค้นหาใน MY CAR เพื่อหา Driver support system แล้ว​เลือกตัวเลือก ปิดทำงาน ที่ City Safety
การ​ทำงาน​จะ​ถูก​เปิด​ใช้​ใน​ครั้ง​ต่อไป​ที่​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โดย​ไม่​คำนึง​ว่า​ระบบ​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​อยู่​ในขณะ​ที่​ดับเครื่องยนต์

คำเตือน

เซ็นเซอร์เลเซอร์ จะ​ยังคง​ปล่อย​แสง​เลเซอร์​ออกมา​ถึงแม้ว่า​จะ​ปิด​การ​ทำงานของ City Safety™ แบบ​แมน​นวล​แล้ว​ก็ตาม

เมื่อ​ต้องการ​เปิด​ใช้งาน City Safety™ อีกครั้ง:

  • ทำ​ตาม​ขั้นตอน​ด้านบน​เดียวกัน​นี้​อีก​ครั้ง​สำหรับ​การ​ปิด แต่​เลือกตัวเลือก เปิดทำงาน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่