ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

การ​ช่วยเหลือคนขับ

3 ผลลัพธ์

Hill Descent Control (HDC)

HDC เป็น​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​ต่ำ​ซึ่ง​มี​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​มากขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​สามารถ​เพิ่ม​หรือ​ลด​ความเร็ว​ของ​รถ​บน​ทาง​ลาด​ชัน​ลง​เขา​ด้วย​คันเร่ง​เพียง​อย่าง​เดียว​โดย​ไม่​ต้อง​ใช้​แป้น​เบรกได้

แรง​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​ปรับได้*

พวงมาลัย​เพาเวอร์​แบบ​ขึ้นกับ​ความเร็ว​จะ​ทำ​ให้​แรง​บังคับ​เลี้ยว​จะ​เพิ่มขึ้น​ตาม​ความเร็ว​รถ​เพื่อให้​คนขับ​รู้สึก​ถึง​สภาพ​ถนน​ได้​ดีขึ้น

เซ็นเซอร์เรดาร์

การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​เรดาร์​คือ ตรวจจับ​รถ​หรือ​ยานพาหนะ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่า​ที่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​ใน​เลนเดียวกัน