Lane assistance

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Aid)

ปิด​และเปิด

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-200 กม./ชม. (40-125 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว​บน​ถนน​แคบ​ซึ่ง​มี​ระยะ​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​น้อยกว่า 2.6 เมตร

P4-1220-LDW - PÅ-knapp

กด​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน ไฟ​ของ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​เมื่อ​เปิด​ใช้ฟังก์ชัน

การ​เลือกใช้​อุปกรณ์​หลาย​ตัว​อาจ​ทำ​ให้​ไม่​มี​ที่​ว่าง​สำหรับ​ปุ่มเปิด/ปิด​ใน​คอนโซล​กลาง ใน​กรณี​นี้ การ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ระบบเมนู MY CAR MY CAR ของรถ ที่นี่ ให้​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ค้นหา Lane Keeping Aid จากนั้น​เลือก เปิด หรือ ปิด

นอกจากนี้ สา​มาร​ทำ​การ​เลือก​ต่อไปนี้​ได้ใน MY CAR:

  • การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย - Vibration only – เปิด หรือ ปิด
  • การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอคทีฟ: Steering assist only - เปิด หรือ ปิด
  • การ​เตือน​ทั้ง​สอง​แบบ​พร้อม​การ​สั่น​ของ​พวงมาลัย​และ​การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอคทีฟ: Full function - เปิด หรือ ปิด

การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอคทีฟ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​พยายาม​รักษา​ให้​รถ​อยู่​ภายใน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ช่องทางเดิน​รถนั้นๆ

P4-1220-LKA Princip Styrhjälp

LKA จะ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​หมุน​พวงมาลัยกลับ

ถ้า​รถ​วิ่ง​เข้า​หา​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา และ​ไม่​มี​การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว ระบบ​จะ​ควบคุม​ให้​รถ​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ช่องทางเดินรถ

การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp

LKA ควบคุม​รถ​และ​เตือน​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​ของพวงมาลัยรูปภาพ​จะ​แสดง​การสั่น 3 ครั้ง​เมื่อ​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

หาก​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​คนขับ​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย การ​สั่น​ของ​พวงมาลัย​จะ​แตกต่าง​กันไป - รถ​ข้าม​เส้น​ด้านข้าง​นาน​เท่าไหร่ ความถี่​ใน​การ​สั่น​ก็​จะ​มาก​ขึ้นเท่านั้น ซึ่ง​จะ​เกิดขึ้น​โดย​ไม่​คำนึงถึง​ว่า​รถ​จะ​มี​การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอค​ทีฟ​หรือไม่ โดย​ส่ง​แรงบิด​ไป​ยัง​พวงมาลัยเล็กน้อย

การ​เข้า​โค้ง​แบบ​ได​นามิก

P3+4-1517-LKA Princip Gena i kurva

LKA ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

ใน​บาง​กรณี ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ยอม​ให้​รถ​เคลื่อนที่​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ได้​โดย​ไม่​เข้า​ควบคุม​รถ และ​ไม่​มี​การ​เตือนใดๆ การ​ใช้​ช่องทาง​ที่​อยู่​ติดกัน​สำหรับ​การ​เลี้ยว​แบบ​ตัด​เลน​เมื่อ​มี​การ​มองเห็น​เส้น​ที่​ชัดเจน​เป็น​ตัวอย่าง​ของ​กรณีนี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่