Lane assistance

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - สัญลักษณ์​และข้อความ

ใน​สถานการณ์​ที่​ระบบ​ช่วย​ใน​การ​เปลี่ยน​ช่องทาง​ไม่​ทำงาน อาจ​ปรากฏ​สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​กับ​มี​ข้อความ​อธิบาย ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้​ตาม​ความเหมาะสม

ตัวอย่างข้อความ:

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย

Windscreen sensors blocked See manual

เซ็นเซอร์​ของ​กล้อง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​กรณี​ที่​มี​หิมะ น้ำแข็ง​หรือ​สิ่ง​สกปรก​บน​กระจก​บัง​ลม เป็นต้น

  • ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้าที่​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​ของกล้อง

อ่าน​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง ดูที่ ระบบ​เตือน​การชน - ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์​แบบกล้อง และ ระบบ​เตือน​การชน - การทำงาน

Lane Keeping Aid Service required

ระบบ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

  • ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​อยู่ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning

Lane Keeping Aid Interrupted

LKA ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย สัญลักษณ์​เส้น​ต่างๆ ของ LKA จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชัน​เริ่ม​ทำงาน​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่