ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

10 ผลลัพธ์

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

video

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แบบ​ไม่​มี​ฝาครอบ การ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การ​เติม​น้ำมัน​โดย​ใช้​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อทำการ​เติมน้ำมัน จาก​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง จะต้อง​ใช้​กรวย​ที่​อยู่​ใต้​ประตู​ที่​พื้น​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การเปิด/การปิด

การเปิด/การ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การ​ใช้งาน AdBlue®

AdBlue ส่วน​ใหญ่​ประกอบด้วยน้ำ (น้ำ 67.5% และ​ยูเรีย 32.5% โดยประมาณ) สาร​นี้​ไม่​ติด​ไฟ แต่​ควร​ใช้​งาน​ด้วย​ความ​ระมัดระวัง​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ระคาย​เคือง​ต่อ​ดวงตา​และ​ผิวหนังได้

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​เปิด​แบบ​แมนนวล

ใน​กรณี​ที่​ไม่​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จาก​ภายนอก ท่าน​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

การ​ควบคุม​การ​ปล่อย​มลพิษด้วย AdBlue®

AdBlue คือ​สารเติม​แต่ง​ที่​ใช้​ในระบบ SCR* เพื่อ​ลด​การ​ปล่อย​มลพิษ​ที่​เป็น​อันตราย​จาก​เครื่องยนต์ดีเซล

AdBlue® - ตรวจเช็ค​และ​เติม​ให้​ได้ระดับ

ตรวจเช็คระดับ AdBlue อย่าง​สม่ำเสมอ และ​เติม​ให้​ได้​ระดับ​หาก​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​ว่าระดับ AdBlue ต่ำ