ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

ระบบ Start/Stop

8 ผลลัพธ์

โหมด​การ​ขับขี่ ECO*

โหมด​ขับขี่ ECO* คือ​ฟังก์ชัน​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เกียร์​อัตโนมัติ ช่วย​ให้​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​เหมาะสม​ที่สุด​เพื่อให้​สามารถ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​มาก​ขึ้น และ​ยัง​เป็น​มิตร​ต่อ​สิ่งแวดล้อมด้วย

Start/Stop* - เครื่องยนต์​สตาร์ต​โดยอัตโนมัติ

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น

Start/Stop*

ชุด​เครื่องยนต์​พร้อม​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​ติดตั้งฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​อยู่​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุด​นิ่ง​หรือ​หยุด​รอ​สัญญาณ​ไฟ โดย​เครื่องยนต์​จะ​ดับ​ลง​ชั่วคราว​และ​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​พร้อม​ที่​จะ​เดินทางต่อไป

Start/Stop* - ชุด​เกียร์​ธรรมดา​หยุด​ทำงาน​โดย​ไม่​คาดไว้

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น

Start/Stop* - สัญลักษณ์​และข้อความ

ฟังก์ชัน Start/Stop สามารถ​แสดง​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมได้

Start/Stop* - ฟังก์ชัน​และ​การ​ใช้งาน

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​สตาร์ต​และ​ดับ​เครื่องยนต์​อัตโนมัติ ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่างเช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​หนาแน่น หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น