คำนำ

อุปกรณ์เสริม​และ​อุปกรณ์เพิ่มเติม

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

อุปกรณ์เสริม​และ​อุปกรณ์เพิ่มเติม

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถได้

อุปกรณ์เสริม​บางอย่าง​จะ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​มี​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​ที่​เกี่ยวข้อง​ลง​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ของ​รถ​แล้วเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอล​โว่​เสมอ ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ซึ่ง​ต้อง​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ หรือ​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

กระจก​บัง​ลม​แบบ​สะท้อน​ความร้อน*

กระจก​บัง​ลม​มา​พร้อม​กับ​ฟิล์ม​สะท้อน​ความร้อน (IR) ที่​จะ​ช่วย​ลด​การ​กระจาย​ความ​ร้อน​จาก​แสงแดด​เข้า​ไป​ใน​ห้องผู้โดยสาร

ถ้า​ใช้​ป้าย​ชำระ​ค่า​ผ่านทาง หรือ​อุปกรณ์​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ใน​การ​ผ่าน​ด่าน​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ทาง สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​วาง​ป้าย​นั้น​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ไม่​มี​ฟิล์ม​กัน​ความ​ร้อน​ติดอยู่ ถ้า​วาง​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ไว้​หลัง​ผิว​กระจก​ที่​มี​ฟิล์ม​กัน​ความ​ร้อน​ติด​อยู่ ฟิล์ม​อาจ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​การ​ทำงาน​และ​ประสิทธิภาพ​ของ​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​นั้นได้

โปรด​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า ป้าย​ชำระ​ค่า​ผ่าน​ทาง​จะต้อง​ไม่​บัง​หรือ​รบกวน​เซ็นเซอร์​หรือ​กล้อง​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​กระจก​หน้า​หรือ​ใกล้​กับ​กระจกหน้า

P4-1220-Y55X IR free windscreen

บริเวณ​ที่​ไม่ได้​ติดฟิล์ม IR

ขนาด

A

65 มม.

B

150 มม.

C

125 มม.


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่