ความปลอดภัย

ความปลอดภัย - สัญลักษณ์เตือน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ความปลอดภัย - สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​ถ้า​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ใน​ระหว่าง​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง หรือ​ถ้า​ระบบ​ได้​ถูก​สั่ง​ให้ทำงาน เมื่อ​จำเป็น สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ข้อความ​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูลของแผง​หน้าปัด​แบบรวม

P4-1220-Y55X-Warning symbols in combi STD

สัญลักษณ์​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​สัญลักษณ์​เตือนสำหรับ ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

P4-1246-Y55X-Warning symbols in combi HIGH-line

สัญลักษณ์​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​สัญลักษณ์​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​เปิด​ทำงาน​เมื่อ​กุญแจ​รีโมท​คอนโทรล​อยู่ที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II โดย​จะ​มี​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​ทุก​ครั้ง​ที่​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง ON สัญลักษณ์​นี้​จะ​ดับ​ลง​หลังจากนั้น ประมาณ 6 วินาที หาก​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่​มีข้อบกพร่อง

สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​ถ้า​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ใน​ระหว่าง​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง หรือ​ถ้า​ระบบ​ได้​ถูก​สั่ง​ให้ทำงาน เมื่อ​จำเป็น สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ข้อความ​ในจอแสดงผล หาก​สัญลักษณ์​เตือน​ทำงาน​ผิดปกติ ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​จะ​สว่าง​ขึ้น และ SRS airbag Service required หรือ SRS airbag Service urgent จะ​ปรากฏ​ใน​จอ​แสดงข้อมูล วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งในทันที

คำเตือน

หาก​สัญลักษณ์​เตือน​สำหรับ​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ยังคง​สว่าง​อยู่​หรือ​สว่าง​ขึ้น​ในขณะ​ขับ​ขี่ แสดง​ว่า​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่ได้​ทำงาน​อย่างสมบูรณ์ สัญลักษณ์​นี้​แสดง​ถึง​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย​, ระบบ​เข็ม​ขัดนิรภัย, SIPS, ระบบ IC หรือ​เป็น​ข้อบกพร่อง​อื่น​ในระบบ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งในทันที


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่