การล็อก/การปลดล็อก

ชุด​ล็อคตายตัว*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​ล็อคตายตัว*

การ​ล็อคตายใช้​ร่วมกับ​สัญญาณ​เตือนเท่านั้นหมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​ทุก​บาน​จะ​ถูก​ปลด​ออก ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ภายใน​รถได้

การ​สั่งงาน​ชุด​ล็อค​ตายตัว​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ซึ่ง​จะ​เริ่ม​ทำงาน​หลังจาก​ล็อค​ประตู​แล้ว​ประมาณ​สิบวินาที

บันทึก

หาก​เปิด​รถ​ภายใน​ระยะเวลา​ที่​รอ ลำดับ​การ​ทำงาน​จะ​ถูก​ขัดจังหวะ​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ยกเลิก​การทำงาน

เมื่อ​ชุด​ล็อค​ตายตัว​ทำงาน​อยู่ จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเท่านั้น นอกจากนี้ สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​โดยใช้ เขี้ยว​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ ได้ด้วย

คำเตือน

ห้าม​ปล่อย​ให้​ผู้โดยสาร​อยู่​ใน​รถ​โดย​ที่​ไม่ได้​ยกเลิก​ระบบล็​อก​ตาย​ก่อน เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ถูก​ขัง​อยู่​ในรถ

การ​ปิด​การ​ทำงานชั่วคราว

P4-1420-Center Console regarding My Car

ตัวเลือก​เมนู​ที่​ใช้​งาน​อยู่​จะ​ระบุ​ด้วย​เครื่องหมายกากบาท

MY CAR
OK MENU
ปุ่มควบคุม TUNE
EXIT

ถ้า​จะ​มี​ผู้โดยสาร​นั่ง​รอ​อยู่​ใน​รถ​แต่​จำเป็นต้อง​ล็อค​ประตู​รถ​จาก​ภายนอก ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ล็อค​ตายตัว​ชั่วคราว​ได้ ซึ่ง​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​โดย​ละเอียด​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู ดูที่ MY CAR

ใน MY CAR ท่าน​สามารถ​เลือก​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่ง​ต่อไปนี้ได้:

  • Activate once: - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะแสดง Locks and alarm Reduced guard และ​ชุด​ล็อค​ตายตัว​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​ล็อค​รถ เฉพาะ​ใน​การ​ล็อค​รถ​ครั้ง​นี้เท่านั้น (โปรด​ทราบ​ว่า​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​ความเอียง* ของ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ก็​จะ​ปิด​ทำงาน​ด้วยเช่นกัน)

วิธี​ที่​ดี​ใน​การทำความรู้จักกับรถคันใหม่ของท่านคือการอ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถ โดยถ้าสามารถอ่านก่อนที่ท่านจะเริ่มขับครั้งแรกได้จะเป็นการดีที่สุด

  • Ask when exiting: - ใน​แต่​ละ​ครั้ง​ที่​ดับ​เครื่องยนต์ คนขับ​จะต้อง​ตอบคำถาม Activate Reduced Guard until engine has started again?

หาก​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ล็อคตาย

กด OK/MENU แล้ว​ล็อครถ (โปรด​สังเกต​ว่า ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​ความเอียง* ของ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ใน​เวลา​เดียวกันด้วย)

เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ใน​ครั้ง​ต่อไป ระบบ​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​เป็น​ศูนย์ และ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดงข้อความ Locks and alarm Full guard โดย​ฟังก์ชัน​ล็อค​นิรภัย​และ​ตัว​ตรวจจับ​ความ​เคลื่อนไหว​และ​ความ​เอียง​ของ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​อีกครั้ง

หาก​จะ​ไม่​เปลี่ยน​ระบบ​การล็อค

กด EXIT แล้ว​ล็อครถ

บันทึก

  • โปรด​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถถูกล็อก
  • หาก​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​เปิด​จาก​ด้าน​ใน สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูกกระตุ้น

ข้อมูล​ที่​กล่าวถึง​ด้านบน​ใช้​ใน​กรณี​ที่​ไม่​มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ล็อค​ตาย​เป็น​การชั่วคราว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่