การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

เมื่อ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

  • การล็อก - กะพริบ​หนึ่ง​ครั้ง และ​กระจก​มอง​ข้าง​พับ​เก็บใน

    สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น

  • การปลดล็อก - กะพริบ​สอง​ครั้ง และ​กระจก​มอง​ข้าง​กางออก

    สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น

บันทึก

ระมัดระวัง​ไม่ให้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ถูกล็​อก​อยู่​ภายในรถ

เมื่อ​ทำ​การล็อก จะ​มี​สัญญาณ​แสดง​การ​ทำงาน​เฉพาะ​เมื่อ​ทำ​การล็​อก​ทั้งหมด​และ​ปิด​ประตู​ทั้งหมดแล้วเท่านั้น สัญญาณ​แสดง​การ​ทำงาน​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ปิด​ประตู​บาน​สุดท้ายแล้ว

การ​เลือก​การทำงาน

ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​การ​แสดง​สถานะการล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​ไฟ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู ดูที่ MY CAR

ไฟ​แสดงการล็อก

ไฟ LED ที่​บริเวณ​ใกล้​กับ​กระจก​หน้า​จะ​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​ได้ล็​อก​รถแล้ว

P4-1220- Y55X-Lock indicator light

ไฟ LED หลอดเดียวกับไฟ​แสดง​สัญญาณเตือน

บันทึก

รถ​ที่​ไม่​มี​สัญญาณ​เตือน​จะ​มี​การ​แจ้ง​เตือน​ใน​ลักษณะ​นี้ด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่