ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

11 ผลลัพธ์

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/PCC - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

อาจ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนแบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​มี​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ เช่น การล็อก และ​การ​ปลดล็​อกประตู

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​คือ ใช้​ใน​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค และ​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เพื่อให้​สามารถ​เปิด​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​จำกัด​จำนวน​หนึ่ง​ได้​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่ ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​สามารถ​ตั้ง​ค่าได้ 3 ตำแหน่ง นั่นคือ 0, I และ II โดย​ใช้​กับ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้ จะ​อธิบาย​เกี่ยวกับ​ระดับ​ต่างๆ เหล่านี้​โดย​ใช้​คำว่า "ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ"

ตำแหน่งกุญแจ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ท่าน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ให้​อยู่​ในโหมด/ระดับ​ต่างๆ กัน เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ พร้อม​ใช้​งาน​ได้ โปรด​ดูที่

ชนิด​ที่รับรอง - ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ช่วง​ระยะ​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล (รุ่นพื้นฐาน) จะ​อยู่​ในช่วงประมาณ 20 เมตร​จากรถ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - กุญแจหาย

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ถ้า​ท่านทำกุญแจ​รีโมตคอนโทรลกุญแจ​รีโมตคอนโทรล ชุด​หนึ่ง​หาย ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​ใหม่​ได้​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ขอ​แนะนำ​ให้​สั่ง​จาก​ศูนย์บริการของ Volvo ที่​ได้รับ​การรับรอง

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เมื่อ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรลกุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

หน่วยความจ​ำ​กุญแจใน กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถยนต์​แยกกัน​สำหรับ​คนขับ​แต่​ละ​คนได้

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบอิเล็กทรอนิกส์

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​ระบบ​ป้องกัน​การ​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ป้องกัน​รถยนต์จาก การ​ถูกสตาร์ตการ​ถูกสตาร์ต โดย​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับอนุญาต