สัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน* - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่ทำงาน

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สัญญาณเตือน* - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่ทำงาน

หาก​ไม่​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานของสัญญาณเตือน โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เช่น หากแบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​ปลดล็อก ปิด​สัญญาณ​เตือน​และ​สตาร์ต​เครื่อง​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

เปิด​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​โดยใช้ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

สัญญาณ​เตือน​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน​, ไฟ​เลี้ยว​จะ​กะพริบ และ​เสียง​ไซเรน​จะ​ดังขึ้น

P4-1220-Y55X-Remote key in ignition slot

เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ใน​สวิตช์กุญแจ

สัญญาณ​เตือน​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่