เบาะนั่ง

ที่นั่ง​, ด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ที่นั่ง​, ด้านหลัง

พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​สามารถ​พับได้ พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัวกลาง​สามารถ​ปรับ​ให้​เหมาะ​กับ​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสารได้

พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ตรงกลาง

P4-1220-Y55X To adjust center head restraint in rear seat

ปรับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ตาม​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสาร​เพื่อให้​รองรับ​ศรีษะ​ด้านหลัง​ทั้งหมด​ถ้า​เป็นไปได้ เลื่อน​ขึ้น​ตาม​ความจำเป็น

สำหรับ​การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​อีก​ครั้ง ต้อง​กดปุ่ม (ดู​ภาพแสดง) พร้อม​กับ​ค่อยๆ กด​พนัก​พิง​ศีรษะลง

พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​สามารถ​ปรับ​ระดับ​ได้​ห้าตำแหน่ง

คำเตือน

พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง​จะต้อง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ต่ำสุด​เมื่อ​ไม่​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​ตรงกลาง เมื่อ​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง จะต้อง​ปรับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​อย่าง​ถูกต้อง​ตาม​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสาร โดย​จะต้อง​สามารถ​รองรับ​ส่วน​ด้านหลัง​ทั้งหมด​ของ​ศีรษะได้

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ตัว​นอก​ใน​แบบ​แมนนวล

P4-1220-Y55X Manually folding the rear head restraint

ดึง​มือ​จับ​สำหรับ​ล็อค​ที่​อยู่​ใกล้​กับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่สุด​เพื่อ​พับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ไปข้างหน้า

พนัก​พิง​ศีรษะ​จะ​เลื่อน​กลับ​ใน​แบบ​แมนนวล

คำเตือน

พนัก​พิง​ศีรษะ​ต้อง​ล็อค​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​หลังจาก​ที่​พับขึ้น

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​เบาะ​นั่งด้านหลัง

สำคัญ

เมื่อ​พับ​พนัก​พิง ห้าม​เปิด​ที่​วาง​แก้ว​บริเวณ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​และ​ต้อง​ไม่​มี​วัตถุ​ใดๆ อยู่​ใน​ที่​นั่งด้านหลัง และ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะต้อง​ไม่​ถูก​คาดอยู่ มิฉะนั้น​อาจ​ทำ​ให้​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​เสียหายได้

บันทึก

อาจ​จำเป็นต้อง​ดัน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไป​ข้างหน้า และ/หรือ ปรับ​พนัก​พิง​ขึ้น​ด้านบน เพื่อให้​สามารถ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ไป​ทางด้านหน้า​จน​สุดได้

  • ทั้ง​สอง​ส่วน​สามารถ​พับ​ได้แยกกัน
  • หาก​ต้องการ​พับ​พนัก​พิง​หลัง​ทั้งหมด ท่าน​จะต้อง​พับ​ส่วน​ต่างๆ ลง​ที​ละส่วน
P4-1220-Y55X  Adjusting center head restraint
P4-1220-Y55X Folding outer head restraint

ถ้า​ลด​ระดับ​ส่วน​ทาง​ด้านขวา​ลง ให้​ปลด​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัวกลาง​และ​ทำ​การ​ปรับ โปรด​ดู​ที่ส่วน "พนัก​พิงศีรษะ​, ที่​นั่งตัวกลาง​, ด้านหลัง​" ก่อน​หน้านี้

พนัก​พิง​ศีรษะ​ด้าน​นอก​ถูก​ลด​ระดับ​ลง​โดย​อัตโนมัติ เมื่อ​พนัก​พิง​หลัง​ถูก​ลด​ระดับลง ดึง​ด้าม​ล็อค​ของ​พนัก​พิง​หลังขึ้น พร้อม​กับ​พับ​พนัก​พิง​หลัง​ไป​ข้างหน้า​พร้อมกัน เครื่องหมาย​สี​แดง​บน​ขาล็อค จะ​แสดง​ว่า​พนัก​พิง​หลัง​ไม่ได้​อยู่​ใน​ตำแหน่งล็อค

บันทึก

เมื่อ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​หลัง​ลง จะต้อง​ดัน​พนัก​พิง​ศีรษะ​ไป​ข้างหน้า​เล็กน้อย​ด้วย​เพื่อ​ไม่ให้​สัมผัส​กับ​เบาะนั่ง

สำหรับ​การ​ยก​เบาะ​ขึ้น​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ลำดับกลับกัน

บันทึก

เมื่อ​มี​การ​พับ​พนัก​พิง ไฟ​แสดง​สถานะ​สี​แดง​ไม่​ควร​จะ​ติด​สว่าง​อีกต่อไป หาก​ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่​แสดง​ว่า​พนัก​พิง​ไม่​ล็อค​เข้า​ในตำแหน่ง

คำเตือน

ตรวจสอบ​ว่า พนัก​พิง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ล็อค​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​อย่าง​ถูกต้อง​หลังจาก​ที่​พับขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่