ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

9 ผลลัพธ์

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำมันเครื่อง - เกรด​และปริมาณ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

เกรด​และ​ปริมาณ​ของ​น้ำมันเครื่อง​ที่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำยา​ทำ​ความสะอาด - การเติม

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​หน้า​และ​กระจกหน้า/หลัง จำเป็นต้อง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การ​แข็งตัว​เมื่อ​มี​อุณหภูมิ​ต่ำ​กว่า​จุด​เยือกแข็ง

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

น้ำมัน​เบรก​เป็น​ตัวกลาง​ใน​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิก​ที่​ใช้​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​เบรก​ทางกล

น้ำมันเครื่อง - สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ​อาจ​ทำ​ให้​อุณหภูมิ​ของ​น้ำมัน​หรือ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​สูงผิดปกติ ด้านล่าง​นี้​คือ​ตัวอย่าง​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

น้ำมันเกียร์ - เกรด​และปริมาณ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

น้ำมัน​เกียร์​และ​ปริมาณ​ที่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​ระบบ​เกียร์​แต่​ละ​แบบ​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ระบบ​ปรับอากาศ​, น้ำยา - ปริมาตร​และเกรด

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ใน​รถ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf หรือ R134a โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ชนิด​ของ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ที่​ใช้​ใน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ของ​รถ​สามารถ​ดู​ได้​จาก​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​กระโปรงหน้า

ปริมาตร​ถังสำหรับ AdBlue®

อัปเดตแล้ว 8/1/2018

สามารถ​เติม​สารเติมแต่ง AdBlue ได้ประมาณ 16.5 ลิตร

น้ำ​หล่อเย็น - เกรด​และปริมาณ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง