ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

TV

7 ผลลัพธ์

TV*

ภาพ​จะ​ปรากฏ​บน​โทรทัศน์​เฉพาะ​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​จอด​อยู่​กับที่ จะ​ไม่​มี​การ​แสดง​ภาพ​ใดๆ ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่ แต่​ระบบ​เครื่อง​เสียง​จะ​ยังคง​เล่น​เสียงต่อไป ภาพ​จะ​ปรากฏ​อีก​ครั้ง​เมื่อ​รถหยุด

ช่องสถานีโทรทัศน์* /รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า

การ​ค้นหา​ช่อง​สถานีโทรทัศน์​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​จะ​ทำ​การ​ค้นหา​อยู่ตลอดเวลา ช่อง​สถานี​ที่​สามารถ​รับ​ได้​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​รายการ​ช่องสถานี เกณฑ์​การ​ค้นหา​ของ​รายการ​ช่อง​สถานี​สามารถ​เปลี่ยน​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​เปลี่ยน​ลำดับได้ นอกจากนี้ ยัง​มี​รายการ​ค่า​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า ซึ่ง​ลำดับ​ของ​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​สามารถ​เปลี่ยนได้

TV* - ตัวเลือก​การเล่น

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​โทรทัศน์​สามารถ​แก้ไขได้

การ​รับ​สัญญาณ​ช่องโทรทัศน์*หายไป

หาก​การ​รับ​สัญญาณ​จาก​ช่อง​สถานีโทรทัศน์​ที่​ปรากฏ​อยู่​บน​หน้าจอ​หายไป ภาพ​จะ​ปรากฏ​ค้าง​บนหน้าจอ เมื่อ​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ได้​อีก การ​แสดงผล​จะ​เริ่มต้น​อีกครั้ง

Teletext*

ท่าน​สามารถ​ดู​โทรสารได้

การ​ตั้ง​ค่าภาพ

การ​ตั้ง​ค่า​ของ​จอแสดงผล​สามารถ​ปรับ​ได้​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับที่

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รายการโทรทัศน์*ในปัจจุบัน

กด INFO ปุ่ม เพื่อ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โปรแกรม​ปัจจุบัน โปรแกรม​ต่อไป​พร้อม​เวลา​เริ่มรายการ