ข้อมูลระบบ

ระบบ​นำทาง
*
- ภาพรวม​ของเมนู

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ระบบ​นำทาง
*
- ภาพรวม​ของเมนู

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​เมนู​ของ​ระบบ​นำทาง

แสดง​สาม​เมนู​ที่​อยู่​ใน​ระดับเดียวกัน อาจ​มี​เมนู​ย่อย​เพิ่มเติม ซึ่ง​จะ​อธิบาย​ไว้​ใน​ส่วน​ที่เกี่ยวข้อง

เปิด​ระบบ​เมนู​โดย​การกด OK/MENU ใน​มุมมอง​ทั่วไป​ของ​แหล่งข้อมูล​การ​นำทาง

Repeat voice guidance

เสียง​แนะนำเส้นทาง

Set destination

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Home

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

AddressCountry:City:Street:Number:Junction:Set single destinationAdd as waypointInformationSave

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Point of interest (POI)By nameBy categoryNear the carAlong the routeNear the destinationAround point on map

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Stored locationSet single destinationEditDeleteDelete all
Previous destinationSet single destinationAdd as waypointInformationSaveDeleteDelete all

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Internet search

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

PostcodeCountry:PostcodeStreet:Number:Junction:Set single destinationAdd as waypointInformationSave
Latitude and longitudeFormat:Set single destinationAdd as waypointInformationSave
Select point on mapSet single destinationAdd as waypointSave

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Travel guideStart guidanceDetailsPhotosPlay audioPause audio
Itinerary
ItineraryStart guidanceAdd another waypointClear itinerary

กำหนดการเดินทาง

Route
AvoidRerouteLongerShorterDelete

เส้นทาง

Alternative routes to destination

เส้นทาง

Detailed route information

เส้นทาง

Route overviewNextPreviousZoom inZoom out

เส้นทาง

Map of remaining route

เส้นทาง

Record route

หรือ

Stop recording
Traffic information
All trafficTraffic on map
Cancel guidance

หรือ

Resume guidance

กำหนดการเดินทาง

Settings
Route optionsRoute typeReroute on requestRoute proposalsUse carpool laneUse express laneAvoid areaAvoid motorwaysAvoid toll roadsAvoid tunnelsAvoid ferriesAvoid car trainsAvoid vignette obligation

ตัวเลือกเส้นทาง

Map optionsShow full-screen mapMap typeMotorway informationPosition informationCompassPOI symbolsMap coloursStored location on map

ตัวเลือก​แผนที่

Guidance optionsTime of arrival formatStreet names in voice guidanceTurn-by-turn navigationAutomatic read out of trafficAudio fadeoutVoice guidanceUse simple voice guidanceSpeed camera warningStored location notificationTravel POI notificationGuided tour notification

ตัวเลือก​การ​แนะนำเส้นทาง

System information

ข้อมูลระบบ

FAV key options
Import/export stored locations

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่