ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

7 ผลลัพธ์

Sensus Navigation*

รายละเอียด​พื้นฐาน​และ​ภาพรวมของ Sensus Navigation

ระบบ​นำทาง* - ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI),

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้

ระบบ​นำทาง* - การ​จดจำเสียง

ตัวอย่าง​ของ​การ​ควบคุม​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ของ​ระบบ​นำทาง

ระบบ​นำทาง* - การ​ใช้งาน

การ​ใช้​งาน​พื้นฐานของ Sensus Navigation และ​ตัวอย่าง​การ​ใช้งาน

ระบบ​นำทาง* - ข้อมูลการจราจร

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ที่​ส่งผ่าน​สถานี​ข้อความการจราจร (Traffic Message Channel หรือ TMC) อยู่​ตลอดเวลา ซึ่ง​จะ​นำ​ข้อมูล​นี้​ไป​ใช้​ใน​การ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ถนน​ใน​แบบ​ได​นามิก เมื่อ​มี​สถานการณ์​ที่​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การ​เดินทางเกิดขึ้น (เช่น อุบัติเหตุ​, การ​ทำ​ถนน เป็นต้น) ก็​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอ และ​ถ้า​ได้​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ไว้​แล้ว ระบบ​จะ​คำนวณ​เส้นทางใหม่ ระบบ​สามารถ​คำนวณ​ใหม่​โดย​อัตโนมัติ​หรือ​ร้อง​ขอ​การ​ยืนยัน​ก่อน​ได้ ดูที่ คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​เมื่อ​ร้องขอคำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​เมื่อ​ร้องขอ

ระบบ​นำทาง* - จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​ปุ่มกด​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​ป้อน​ข้อความ​และ​การ​เลือกตัวเลือก ตัวอย่างเช่น ป้อน​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ที่​อยู่​หรือ​แหล่ง​อำนวย​ความสะดวก

ระบบ​นำทาง* - ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ในหน้าจอ

คำอธิบาย​ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​บน​แผนที่