ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

Sensus Navigation

7 ผลลัพธ์

Sensus Navigation
*

รายละเอียด​พื้นฐาน​และ​ภาพรวมของ Sensus Navigation

ระบบ​นำทาง
*
- ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้

ระบบ​นำทาง
*
- การ​จดจำเสียง

ตัวอย่าง​ของ​การ​ควบคุม​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ของ​ระบบ​นำทาง

ระบบ​นำทาง
*
- การ​ใช้งาน

การ​ใช้​งาน​พื้นฐานของ Sensus Navigation และ​ตัวอย่าง​การ​ใช้งาน

ระบบ​นำทาง
*
- จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​ปุ่มกด​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​ป้อน​ข้อความ​และ​การ​เลือกตัวเลือก ตัวอย่างเช่น ป้อน​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ที่​อยู่​หรือ​แหล่ง​อำนวย​ความสะดวก

ระบบ​นำทาง
*
- ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ในหน้าจอ

คำอธิบาย​ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​บน​แผนที่