บริการ Volvo On Call

ช่วยเหลือ​โดยใช้ Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ช่วยเหลือ​โดยใช้ Volvo On Call*

Volvo On Call สามารถ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​และ​ความ​ปลอดภัย​แบบ​พิเศษ ใน​กรณี​ที่​ยาง​รถ​ของ​ท่าน​รั่ว เครื่องยนต์​เสีย หรือ​เกิดอุบัติเหตุ

Volvo On Call ไม่​เพียงแต่​จะ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​และ​การ​ควบคุม​ผ่าน​ทาง​แอพ​เท่านั้น แต่​ยังให้​การ​บริการ​เสริม​ผ่าน​ทางปุ่ม SOS และ ON CALL ที่​อยู่​บน​หลังคา​รถ อาทิ การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ การ​เตือน​การ​โจรกรรม การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​กรณี​รถ​เสีย และ​การ​ปลด​ล็อค​จากระยะไกล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่