บริการ Volvo On Call

การ​แจ้ง​เตือน​การ​โจรกรรม​ที่มี Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​แจ้ง​เตือน​การ​โจรกรรม​ที่มี Volvo On Call*

เมื่อ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให่​ทำงาน เจ้าของ​รถ​จะ​ได้รับ​ข้อความ​ใน​หมายเลข​โทรศัพท์​ที่​ลงทะเบียน​ไว้​กับ​ตัวแทน​จำหน่าย จากนั้น​ส่ง​การ​แจ้ง​เตือน​ไป​ยังแอพ Volvo On Call

ถ้า​ไม่​มี​การ​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ภายใน​ช่วงเวลา​สั้นๆ เจ้าหน้าที่​ของศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ได้รับ​แจ้ง​โดยอัตโนมัติ ไม่​มี​ในตลาด Volvo On Call ประเภท B จากนั้น​เจ้าหน้าที่​จะ​ติดต่อ​เจ้าของ​รถ​ทางโทรศัพท์ ถ้า​พบว่า​มี​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​นำ​รถ​ของ​ท่าน​ไป​ใช้ จะ​สามารถ​เริ่ม​ใช้​งาน​การ​ติดตาม​รถยนต์​ที่​ถูก​ขโมยได้

ถ้า​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล การ​บริการ​จะ​ถูกยกเลิก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่