บริการ Volvo On Call

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​ที่มี Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​ที่มี Volvo On Call*

ถ้า​รถ​ของ​ท่าน​ยาง​รั่ว น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หมด หรือ​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ เป็น​ต้น ท่าน​สามารถ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม ON CALL หรือแอพ Volvo On Call

ถ้า​ท่าน​กดปุ่ม ON CALL ใน​หลังคา​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที จะ​เป็น​การ​สร้าง​การ​ติดต่อสื่อสาร​ระหว่างศูนย์บริการ Volvo On Call กับคนขับ จุดประสงค์​ของ​การ​ดำเนินการ​นี้ คือ เพื่อ​ทำ​ความ​ตก​ลง​เกี่ยวกับ​ลักษณะ​ของ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่ต้องการ

บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น

แอพ Volvo On Call และปุ่ม ON CALL ใช้​สำหรับ​บริการ​อื่นๆ ทั้งหมดการ​บริการ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด รวมถึง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสียด้วย

อาจ​จำเป็นต้อง​สมัคร​เป็น​สมาชิก​แยก​ต่างหาก​เพื่อ​ใช้​บริการ​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถเสีย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่