บริการ Volvo On Call

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​กรณี​ฉุกเฉิน​ที่มี Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​กรณี​ฉุกเฉิน​ที่มี Volvo On Call*

กดปุ่ม SOS เพื่อ​ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call หรือ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​ใน​สถานการณ์ฉุกเฉิน

Volvo On Call ศูนย์บริการ

สำหรับตลาด Volvo On Call ประเภท A

ใน​การ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ของ​การเจ็บป่วย​, การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ต่อ​รถ​หรือ​ผู้โดยสาร ท่าน​สามารถ​แจ้ง​ให้ศูนย์บริการ Volvo On Call ทราบ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOS เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที ซึ่งศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ได้รับ​แจ้ง​พร้อม​ทั้ง​ได้รับ​ตำแหน่ง​ของ​รถ และ​จะ​พยายาม​ทำ​การ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ เพื่อ​ทำ​ความ​ตก​ลง​เกี่ยวกับ​ลักษณะ​ของ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่ต้องการ

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (ตำรวจ​, รถพยาบาล​, หน่วยกู้ภัย เป็นต้น) เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม

ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้ที่สุด

สำหรับตลาด Volvo On Call ประเภท B

ใน​การ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ของ​การเจ็บป่วย​, การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ต่อ​รถ​หรือ​ผู้โดยสาร ท่าน​สามารถ​แจ้ง​ให้​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​ทราบ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOS เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที โดย​ท่าน​สามารถ​เลือก​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​ลาก​รถ เป็นต้น) ได้​ผ่าน​ทางการสนทนา

หมายเลขฉุกเฉิน

เมื่อ​สัญญาณ​เตือน​การ​ชน​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ระบบ​จะ​พยายาม​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ Volvo On Call ของ​ประเทศนั้นๆ ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ สาย​จะ​ถูก​โอน​ไป​ยัง​หมายเลข​แจ้ง​เหตุ​ฉุกเฉิน​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​พื้นที่​ที่​รถ​อยู่​ในขณะนั้น

บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น

แอพ Volvo On Call และปุ่ม ON CALL ใช้​สำหรับ​บริการ​อื่นๆ ทั้งหมดการ​บริการ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด รวมถึง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสียด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่