บริการ Volvo On Call

การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ระยะไกลด้วย Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ระยะไกลด้วย Volvo On Call*

ท่าน​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​ผ่าน​ทางศูนย์บริการ Volvo On Call นอกจากนี้​ท่าน​ยัง​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ได้​โดย​ใช้แอพ Volvo On Call

ปลด​ล็อค​ประตู​จากระยะไกล ผ่าน​ทางศูนย์บริการ Volvo On Call

สำหรับตลาด Volvo On Call ประเภท A

ถ้า​ท่าน​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​รถ​หายไป​หรือ​ลืม​ไว้​ใน​รถ จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​ภายใน​ห้า​วัน​ถัดไป​โดย​การ​ช่วยเหลือ​ของศูนย์บริการ Volvo On Call หลังจาก​ที่​ได้​อนุมัติ​การ​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​ที่​จำเป็น​โดย​ใช้รหัส PIN แล้ว หลังจาก​นั้น ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ทำ​การ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ให้​ตามข้อตกลง

ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call (หรือ​โทรติดต่อ)

เมื่อศูนย์บริการ Volvo On Call ได้​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​กับ​เจ้าของ​รถ​หรือ​ผู้​ได้รับ​มอบหมาย​โดย​ใช้รหัส PIN แล้ว สัญญาณ​ปลด​ล็อค​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​รถ​ตามข้อตกลง

กด​แผ่น​กด​ยาง​ที่​อยู่​ใต้​มือ​จับ​ฝา​กระโปรงหลัง/ประตู​ท้าย​เบาๆ หนึ่ง​ครั้ง​เพื่อ​ปลด​ล็อครถ

ในขณะ​นี้​ประตู​ทุก​บาน​สามารถ​เปิด​ออก​ได้ตามปกติ

บันทึก

ถ้า​ไม่​มี​การ​กด​แผ่น​กด​ยาง​บน​ฝา​กระโปรงหลัง/ประตู​ท้าย​ภายใน​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​โดยศูนย์บริการ Volvo On Call รถ​จะ​ถูก​ล็อค​อีกครั้ง

บันทึก

ใน​บาง​กรณี เช่น ถ้า​รถ​จอด​อยู่​ใน​โรง​จอด​รถ ฟังก์ชัน​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ระยะไกล​อาจ​ถูก​จำกัด​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​การ​รับ​สัญญาณ​ไม่ดี

การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้แอพ

สถานะ​ของ​ประตู​และ​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​จะ​แสดงขึ้น คนขับ​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​เป็น​เวลาสูงสุด 5 วัน​หลังจาก​ที่​ล็อค​รถแล้ว ด้วย​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย ท่าน​จำเป็นต้อง​มี​รหัสผ่านสำหรับ Volvo ID ของ​ท่าน เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​ผ่านแอพ Volvo On Call


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่