บริการ Volvo On Call

การ​ติดตาม​รถยนต์​ที่​ถูกขโมย ที่มี Volvo On Call*

ไม่​มี​ในตลาด Volvo On Call ประเภท B

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

การ​ติดตาม​รถยนต์​ที่​ถูกขโมย ที่มี Volvo On Call*

ไม่​มี​ในตลาด Volvo On Call ประเภท B

ถ้า​สงสัย​ว่า​รถ​ถูก​ขโมย ให้​ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call หรือ​ติดต่อ​ทาง​โทรศัพท์ เพื่อ​พยายาม​หา​ตำแหน่ง​ของรถ

ถ้า​พบว่า​มี​การ​ขโมย​รถ​หรือ​การ​ใช้​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​อื่นๆ เจ้าของ​รถ​รวมถึง​ตำรวจ​และศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ทำ​ความ​ตก​ลง​ว่า​ควร​ดำเนินการ​ติดตาม​รถ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ส่ง​ข้อความ​ไป​ยัง​รถ​เพื่อ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของรถ หลังจาก​นั้น จะ​มี​การ​ติดต่อ​กับ​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​หรือ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบอื่นๆ

บันทึก

ซึ่ง​รวมถึง​กรณี​ที่​รถยนต์​ถูก​เปิด​และ​ขโมย​ไป​โดย​ใช้​กุญแจร่วม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่