บริการ Volvo On Call

สัญญาณ​เตือน​การ​ชน​อัตโนมัติ​ที่มี Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

สัญญาณ​เตือน​การ​ชน​อัตโนมัติ​ที่มี Volvo On Call*

ถ้า​เกิด​การ​ชน​ขึ้น รถ​จะ​รายงาน​สถานการณ์​นี้​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call หรือ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​ที่​สามารถ​ส่ง​การ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉินได้

Volvo On Call ศูนย์บริการ

สำหรับตลาด Volvo On Call ประเภท A

เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​สั่ง​การ​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน สัญญาณ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call โดยอัตโนมัติ สิ่ง​ต่อไปนี้​จะเกิดขึ้น:

  1. ข้อความ​พร้อม​ด้วย​ตำแหน่ง​ของ​รถ​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​จาก​รถ​ไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call
  2. ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
  3. จากนั้น ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​กับ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​ลาก​รถ เป็นต้น)

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม

ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้ที่สุด

สำหรับตลาด Volvo On Call ประเภท B

เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​สั่ง​การ​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน สัญญาณ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​โดยอัตโนมัติ สิ่ง​ต่อไปนี้​จะเกิดขึ้น:

  1. ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
  2. ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​จะ​ส่ง​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​ลาก​รถ เป็นต้น)

หมายเลขฉุกเฉิน

เมื่อ​สัญญาณ​เตือน​การ​ชน​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ระบบ​จะ​พยายาม​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ Volvo On Call ของ​ประเทศนั้นๆ ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ สาย​จะ​ถูก​โอน​ไป​ยัง​หมายเลข​แจ้ง​เหตุ​ฉุกเฉิน​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​พื้นที่​ที่​รถ​อยู่​ในขณะนั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่