ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2019

ข้อมูล​ที่​มี​ประโยชน์เกี่ยวกับ Volvo On Call

12 ผลลัพธ์

แบตเตอรี่​สำรองสำหรับ Volvo On Call*

ถ้า​รถ​ถูก​หยุด​จ่ายไฟ แบตเตอรี่​สำรองของ Volvo On Call จะ​ถูก​นำมาใช้​แทน​แบตเตอรี่หลัก

Volvo On Call* ในต่างประเทศ

บริการ Volvo On Call อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​เมื่อ​ขับ​ขี่​ระหว่างประเทศ

เริ่มต้น​ใช้งาน Volvo On Call*

ใน​การ​เริ่มต้น​ใช้งาน Volvo On Call ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​เงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเลข​โทรศัพท์​ของศูนย์บริการ Volvo On Call*

รหัส PIN สำหรับ Volvo On Call*

ด้วย​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย รหัส PIN จะ​ถูก​ใช้​เพื่อ​ระบุ​ว่า​บุคคล​นั้น​ได้รับ​อนุญาต​ให้​ใช้บริการ Volvo On Call ใน​รถยนต์​บางรุ่น

บริการ Volvo On Call* ใน​แต่​ละตลาด

ประเภท​ของ​ตลาด​ที่​มีบริการ Volvo On Call จะ​แสดง​อยู่ด้านล่าง

ข้อความ Volvo On Call* ในจอแสดงผล

Volvo On Call จะ​แสดง​ข้อความ​แสดง​ข้อมูล​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อจำเป็น

การ​ซื้อ​หรือ​ขาย​รถ​ที่มี Volvo On Call*

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​เปลี่ยน​เจ้าของบริการ Volvo On Call

Volvo On Call* ความ​พร้อม​ใช้งาน

ฟังก์ชัน​ของระบบ Volvo On Call มี​ให้บริการ​ใน​บาง​ช่วงเวลา หลังจาก​ที่​มี​การ​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​รถแล้ว

ตลาด Volvo On Call*

ประเภท​ของ​ตลาด​ที่มี Volvo On Call จะ​แสดง​อยู่​ด้านล่าง​นี้ การ​บริการ​บางอย่าง​อาจ​ไม่​มี​ให้​ใช้​งาน โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ประเภท​ของตลาด บริการ​ที่​มี​ให้​ใน​แต่​ละ​ตลาด​จะ​อธิบาย​ไว้​แยก​ต่างหาก และ​จะ​แสดง​อยู่​ใน​คำอธิบาย​ของ​บริการ​แต่​ละบริการ

ตัวเลือก​เมนู​ที่มี Volvo On Call*

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​เมนู​ของระบบ Volvo On Call

ข้อมูล​ส่วน​บุคคลและ Volvo On Call*

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​มี​การ​ประมวลผล​เมื่อ​ใช้บริการ Volvo On Call