ข้อมูล​ที่​มี​ประโยชน์เกี่ยวกับ Volvo On Call

บริการ Volvo On Call* ใน​แต่​ละตลาด

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

บริการ Volvo On Call* ใน​แต่​ละตลาด

ประเภท​ของ​ตลาด​ที่​มีบริการ Volvo On Call จะ​แสดง​อยู่ด้านล่าง

บริการ

ประเภท​ของตลาด

A

B

แอพ Volvo On Call

X

X

Automatic Crash Notification (การ​แจ้ง​เตือน​การ​ชนอัตโนมัติ)

X

X

SOS Emergency Service (การ​บริการฉุกเฉิน SOS)

X

X

Roadside Assistance (การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถเสีย)

X

X

Remote Door Unlock (ปลด​ล็อค​ประตู​จากระยะไกล) ผ่าน​ทางศูนย์บริการ

X

Theft Notification (การ​แจ้ง​เตือน​การโจรกรรม) ผ่าน​ทางศูนย์บริการ

X

การ​ติดตาม​รถยนต์​ที่​ถูกขโมย (SVT)

X

รีโมต​ควบคุม​รถ​แบบอิม​โม​บิไลเซอร์

Xเฉพาะตลาด Volvo On Call ประเภท A บาง​ตลาดเท่านั้น

Customer service (ศูนย์บริการลูกค้า)

X

Xเฉพาะตลาด Volvo On Call ประเภท B บาง​ตลาดเท่านั้น

ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ไป​ยัง​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​รถ​ผ่าน​ทางศูนย์บริการ

Xเฉพาะตลาด Volvo On Call ประเภท A บาง​ตลาดเท่านั้น

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​หน้าสนับสนุน Volvo Cars

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​บริการ​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของแอพ Volvo On Call โปรด​เยี่ยมชม support.volvocars.com


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่