ข้อมูล​ที่​มี​ประโยชน์เกี่ยวกับ Volvo On Call

ข้อความ Volvo On Call* ในจอแสดงผล

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

ข้อความ Volvo On Call* ในจอแสดงผล

Volvo On Call จะ​แสดง​ข้อความ​แสดง​ข้อมูล​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อจำเป็น

  • Service temporarily unavailable ข้อความ​จะ​แสดง​บนหน้าจอ
  • ระบบ Volvo On Call Service required - Volvo On Call หยุดทำงาน ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อ​ขอ​ความช่วยเหลือ ข้อความ​นี้​จะ​แสดง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม
  • Volvo On Call subscription will soon expire - การ​เป็นสมาชิก Volvo On Call จะ​หมดอายุ​เร็วๆ นี้ ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอลโว่ ข้อความ​นี้​จะ​แสดง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่